NEW_4208-Edit-2.jpg

Kristína Liptáková

Tréner

Celý môj život je spätý s pohybom. Už od útleho veku som tancovala a tancu som venovala aj moje štúdium na vysokej škole, kde som vyštudovala tanečnú pedagogiku. Už popri škole som pracovala a vďaka tomu sa aktívnej práci pedagóga tanca a trénera venujem už šesť rokov. Počas mojej trénerskej praxe som vyučovala tanec pre deti aj dospelých, a venovala som sa aj rôznym formám kondičného tréningu, či tréningom zameraným na rozvoj flexibility. 


V priebehu môjho tanečného života som prešla rukami veľkého množstva trénerov, ktorí vo mne nechali hlbokú stopu a vďačím im za veľa, no aj napriek tomu, že po umeleckej stránke dostávalo moje telo všetko čo potrebovalo, často krát sa realizácii pohybu v jeho zdravej forme nevenoval adekvátny čas. Následne sa vďaka tomu začali objavovať aj prvé zranenia a ja som začala mať pocit, že sa možno o zdravie svojho tela nestarám dostatočne. A tak som sa začala vzdelávať. 

Pozornosť som venovala predovšetkým posilneniu tela a kompenzačným cvičeniam, ktorým sa často krát nevenoval dostatočný priestor. Začala som sa viac zaujímať o svoje telo, o to ako funguje a začala sa zameriavať na to, ako ho pochopiť a hýbať sa tak, aby mu to bolo prirodzené a neškodilo mu to. A týmto som si otvorila dvere k cvičeniu a posilňovaniu ako takému a zistila som, že tomuto sa chcem naplno venovať. Viem, že vďaka spolupráci s Gabom, Lydkou a Kamilom sa posuniem na mojej ceste stať sa lepším trénerom a zároveň sa veľmi teším aj na progres, ktorý ma čaká s mojím vlastným telom.


Po ukončení môjho vysokoškolského štúdia som na chvíľku zaváhala, či je práca, ktorej sa už niekoľko rokov venujem naozaj to pravé. Ale ono naozaj je. Svoju prácu milujem a neviem si predstaviť, že by som robila niečo iné.